Lò sưởi ấm trong nhà - Lò nướng Duy Oven

Lò nướng Duy Oven

Lò sưởi ấm trong nhà

8,000,000

Công dụng sưởi ấm trong nhà
Lò dùng: củi, gỗ, than để đốt
Danh mục:
Công dụng: sưởi ấm trong nhà, thích hợp những vùng có khí hậu lạnh vào mùa đông
Lò dùng: củi, gỗ, than để đốt