Lò nướng than tách khói Hybrid 80L

17,000,000

Tiếp theo dòng nương than tách khói Hybrid 65L và 125L. Phiên bản 80L ra đời đáp ứng nhu cầu khách hàng gia đình hoặc nhà hàng cỡ nhỏ.

Với khả năng xông khói và nương than tách khói đồng thời hoặc riêng rẻ, tạo ra nhiều cách làm món ăn hơn.

Dung tích khoang nướng rông hơn, nhiêt lượng nhiều hơn.

Ngang 110 rộng 40 cao 110cm

Nặng 70kg

Lưu ý: Giá chưa bao gồm phí vận chuyển và VAT.

Mô tả

Tiếp theo dòng nương than tách khói Hybrid 65L và 125L. Phiên bản 80L ra đời đáp ứng nhu cầu khách hàng gia đình hoặc nhà hàng cỡ nhỏ.

Với khả năng xông khói và nương than tách khói đồng thời hoặc riêng rẻ, tạo ra nhiều cách làm món ăn hơn.

Dung tích khoang nướng rông hơn, nhiêt lượng nhiều hơn.

Ngang 110 rộng 40 cao 110cm

Nặng 70kg